Hoe kom je tot een geslaagde gezamenlijke aanpak personen met verward gedrag?

Datum: 26-09-2019

Tips vanuit de praktijk om te komen tot een geslaagde gezamenlijke aanpak perssonen met verward gedrag:

  • Uitgangspunt en basis is: We doen het samen! Korte lijnen, verantwoordelijkheid voelen en nemen, elkaars expertise benutten, buiten de lijntjes en werktijden willen en durven kleuren. 
  • Zorgen dat ondersteuning dichtbij en flexibel is ingericht. De inzet van een wijk-ggz'er is hiervan een goed voorbeeld.
  • ​De tijd en lef om op onorthodoxe manieren contact te leggen en vertrouwen op te bouwen. Zorgmijders mijden vaak geen zorg, maar het systeem. 
  • ​Inwoners niet te snel los laten. Deze trajecten hebben een lange adem en tijd nodig. Tijd in lengte en uren inzet. 
  • ​Houdt een lijntje en contact, ook als de situatie weer stabiel(er) is. Een zogenaamde waakvlamfunctie die een kopje koffie komt drinken en daardoor sneller kan signaleren als de situatie weer dreigt te escaleren. Dit kan een professional zijn, maar ook een ervaringsdeskundige of vrijwilliger.


Op papier lijkt het simpel! Ik weet dat de praktijk weerbarstiger is. Als de wil er is, kom je al een heel eind.