Heb je een sparringpartner nodig om naar een vraagstuk of haalbaarheid van een project te kijken?
Dan kun je me ook benaderen.

Advies

Door mijn ervaring op alle terreinen van het sociaal domein kun je mij inschakelen voor allerlei adviesopdrachten. Deze kunnen op de inhoud liggen, maar ook bij een veranderingsproces. En heb je een sparringpartner nodig om naar een vraagstuk of haalbaarheid van een project te kijken? Dan kun je me ook benaderen. Ook het meedenken over de opzet en vorm van een bijeenkomst geeft mij energie. Ik kies dan graag werkvormen die net even anders zijn.

Je krijgt van mij een advies met meerwaarde:

  • Ik breng mijn actuele kennis en ervaring in opgedaan bij opdrachten door het hele land.
  • Ik kies voor een benadering vanuit verschillende invalshoeken.
  • Ik maak de vertaling van beleid naar praktijk en andersom.
  • Ik kijk met een helikopterview.
  • Ik durf kritische vragen te stellen met een positieve insteek.
  • Ik durf buiten de lijntjes te kleuren.
  • Ik zorg dat je na de opdracht zonder mij verder kunt!


Voorbeelden van opdrachten zijn: sparringpartner en adviseur transformatie sociaal domein, veranderingstraject afdeling sociaal domein naar een meer vraaggerichte en projectmatige werkwijze, implementatie begeleiden van een klantcontactcentrum, implementatie reorganisatie bij de sociale dienst en integratie van twee gemeenten, CWI en UWV in een werkgeversloket.

Ook heb ik brede ervaring op het gebied van advisering op specifieke beleidsterreinen binnen het sociaal domein en de procesbegeleiding om een beleidsplan op te stellen.

Nicole zorgt ervoor dat het beleid aansluit bij de ideeën die er leven op de werkvloer. En ze weet draagvlak te creëren zodat ook de uitvoering tot stand komt. 

Beleidsmedewerker gemeente Steenbergen (opdracht procesbegeleider Wmo-beleidsplan)

Nicole is een bevlogen doorpakker. Ze werkt zeer resultaatgericht en kan snel schakelen. Ze brengt veel ervaring in vanuit andere opdrachten en weet deze goed te vertalen naar de context waarbinnen ze haar opdracht uitvoert.  

Projectleider Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam (opdracht adviseur transformatie)

Ik ken Nicole als een fijn en integer persoon waarmee ik binnen de Maatschappelijke Agenda uitstekend heb samengewerkt. Nicole draagt vooral door haar enthousiasme en vakkennis bij aan het succes van de agenda. 

Lid klankbordgroep Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam (opdracht voorzitter klankbordgroep)

Met respect voor onze wensen en oog voor de lokale situatie slaagt Nicole er snel in samen met ons tot ordening van de gedachten te komen en een effectieve aanpak te realiseren. Door haar ondersteuning kwamen we tot een bondig beleidsstuk, dat ons enorm heeft geholpen om de Wmo in de breedte tot een succes te maken. 

Beleidsmedewerker gemeente Elburg (opdracht procesbegeleider beleidsplan Wmo)

Adviesopdracht bespreken?

Stuur een e-mail