Onderzoeken doe ik altijd vanuit een positieve insteek om het nog beter te kunnen doen voor de inwoner en medewerker.
Ik praat daarbij graag met mensen.

Onderzoek

Onderzoeken doe ik altijd vanuit een positieve insteek om het nog beter te kunnen doen voor bijvoorbeeld de inwoner en medewerker. Hierbij besteed ik, naast het nodige dossieronderzoek, vooral veel tijd om met mensen te praten. Ik neem de tijd voor gesprekken met bestuurders, managers, professionals en inwoners/klanten. In een-op-een gesprekken of in groepen. Hierbij wil ik vooral ophalen wat al goed gaat, waar verbeterpunten liggen en hoe iedereen die zelf voor ogen ziet.

Dit vertaal ik in mijn conclusies en aanbevelingen, waarbij ik niet schroom lastige zaken bloot te leggen. Mocht er alleen een onderzoek voor de ‘bühne’ worden gedaan, dan kan je beter iemand anders benaderen.
 
Voorbeelden van onderzoeken zijn: evaluaties sociaal team en toegang, onderzoek naar dynamiek binnen een team en tussen het team en de manager, evaluatie leerwerktrajecten en onderzoek naar overlastgevende jongeren.

De herkenbare resultaten en nuttige aanbevelingen van het onderzoek worden gebruikt bij de doorontwikkeling van het sociaal wijkteam. Nicole heeft met haar kennis van zaken en aanstekelijke energie deze opdracht deskundig en prettig uitgevoerd.

Doortastend in het gesprek, vlotte manier van werken, zeer bruikbaar en
overtuigend advies voor alle betrokkenen.

Opdrachtgever en medewerker (opdracht onderzoek caseload en wachtlijsten sociaal team Culemborg)

Nicole is enthousiast, flexibel en levert op basis van de opdracht een goed kwalitatief eindproduct. Ook is het proces met externe partners fijn verlopen. Wij kunnen aan de slag en hebben dankzij Nicole samen met partners een goede start gemaakt met een voor onze gemeente nieuwe werkwijze. 

Beleidsmedewerker gemeente Haaren (onderzoek overlastgevende jongeren)

Onderzoeksopdracht bespreken?

Stuur een e-mail