Organisaties die
niet altijd goed zichtbaar zijn,
helpen in hun positionering
en profilering.
Daar ligt voor mij
de uitdaging.

Projecten positionering organisatie

Ik zie veel organisaties op het terrein van welzijn en jongerenwerk die heel goed werk verrichten. Helaas weten ze vaak onvoldoende hoe dit voor het voetlicht moeten brengen bij gemeenten en hun partners. Hierdoor zijn ze niet altijd goed zichtbaar en wordt de kracht die zij als voorliggende voorziening in het kader van de transformatie hebben onvoldoende belicht. Voor mij is het een uitdaging om deze organisaties te helpen in hun positionering en profilering.

Ik help organisaties die hiermee worstelen door een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Waar staat je organisatie voor (wat is de visie en zijn de doelen)?
  • Hoe past dit bij transformatie-opgave van gemeenten?
  • Hoe breng je dit over aan gemeenten, externe partners en de doelgroep zelf?
  • Wat betekent dit voor je focus van de organisatie en wijze van werken?
  • Hoe vertaal je dit in een activiteitenplan met indicatoren en resultaten?
  • Hoe zorg je voor een jaarverslag met een goede mix tussen ‘tellen’ en vooral ‘vertellen’?


Zo gaf ik voor twee gemeenten een transformatiegerichte visie met doelen en indicatoren vorm op het jongerenwerk. Daarna vertaalde ik deze visie samen met het jongerenwerk tot een werkplan.
 
Ik begeleidde een jongerencentrum/ poppodium in een transformatie naar een sterke voorliggende preventieve voorziening voor een bredere doelgroep. Vervolgens paste ik daar de organisatiestructuur (vrijwilligers, medewerkers en bestuur) op aan. Daarnaast stelde ik een inhoudelijk programma met doelen, resultaten en indicatoren vast, coachte ik medewerkers, ging samenwerkingsverbanden aan met externe partners en zorgde voor gezamenlijke arrangementen.

Voor een Centrum voor Muziek en Dans maakte ik een omslag naar een markgerichte benadering. Hierdoor ontstond er veel meer een vraaggericht aanbod gericht op doelgroepen die niet automatisch in contact komen met muziek en dans of waarvoor het een middel is voor ontmoeting en tegengaan van eenzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een verstandelijke beperking, ouderen en jongeren die tussen wal en schip vallen. Het resultaat van deze opdracht? Veel meer diversiteit in aanbod en een sterke stijging van het aantal leerlingen. Maar nog belangrijker; docenten die weer in hun kracht werden gezet.

Zie voor meer informatie: uit mijn praktijk >

Nicole heeft tijdens het traject op dat moment juiste, benodigde rol ingenomen, waarbij ze goed aan kan voelen welke rol, in welke situatie en bij welke betreffende partij nodig is. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen visie die past in, en een versterking vormt van de rol van het jeugd- en jongerenwerk binnen de recente transitie en transformatie. 

Beleidsmedewerker Papendrecht (opdracht doorontwikkeling jongerenwerk)

“Ik ben direct, transparant, hou er niet van om ergens omheen te draaien…” enkele statements van Nicole over haarzelf tijdens ons kennismakingsgesprek. Deze woorden heb ik meerdere mensen horen zeggen in een consultantfunctie en kwam er nadien achter dat bijvoorbeeld transparantie niet altijd is wat het woord bedoelt. Bij Nicole is dit één op één van toepassing. Juist haar transparantie in combinatie met haar kennis, ervaring, dynamiek en betrokkenheid maakte dat wij flinke stappen konden maken in de transformatie van onze organisatie. 

Voorzitter bestuur Stichting Jeugd - en Jongerenwerk Leusden (opdracht kwartiermaker/interim-manager)

Naast de benodigde kennis en kunde op het procesmatige kan Nicole tijdens de begeleiding ook goed mee op het niveau van uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. Die combinatie kom je niet vaak tegen. Ze verbindt abstractie en praktijk. Ze kan knelpunten vanuit een helicopterview ontleden en deze duidelijk verwoorden. Hierbij heeft ze een goed vermogen om hoofd -en bijzaken te scheiden. Nicole heeft een frisse en energieke kijk op vraagstukken, wat ons als team tot andere inzichten heeft gebracht. Ze is inhoudelijk betrokken, straalt veel energie uit en geeft dit ook.

Jeugd -en jongerenwerkers, JJW Papendrecht (opdracht procesbegeleider missionstatement en werkplan)