Privacyverklaring

Nicole Veuger projecten & advies, gevestigd aan Eerbeekseweg 17 te Brummen, hierna aangeduid met 'wij' en 'ons', is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Eerbeekseweg 17, 6971 LB Brummen, telefoon 06 - 11 60 41 47, e-mail info@nicoleveuger.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail.
De persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten:

  • NAW gegevens en bedrijfsnaam
  • E-mailadres(sen)
  • Telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer
  • Alle overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@nicoleveuger.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het/de volgende doel(en):

  • Het in behandeling nemen van een vraag of ander contactverzoek
  • Het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht
  • Het onderhouden van een klantrelatie met de klant
  • Om de klant op de hoogte te houden van nieuws inzake onze dienstverlening

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar na de laatste aankoop, opdracht of factuur. Mocht de wet een andere bewaartermijn voorschrijven, dan zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u, indien uw klacht niet naar tevredenheid is verholpen door ons, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (SSL)

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de website gebruikt van een beveiligde verbinding via SSL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nicoleveuger.nl.