Opdrachten met veel tegenstrijdige belangen. Of opdrachten waar in korte tijd cruciale stappen moeten worden gezet.
Daar ligt mijn passie.

Wat is mijn werkwijze?

Ik zet het liefst mijn tanden in opdrachten met veel tegenstrijdige belangen. Of opdrachten waar in een kort tijdsbestek cruciale stappen moeten worden gezet. De kracht zit in het onderkennen van deze belangen, maar ook in het vinden van een gezamenlijke deler om op verder te bouwen. Verder ben ik sterk in rollen waar beweging een belangrijk onderdeel van de opdracht is. Bijvoorbeeld de omslag van een vraaggerichte naar een marktgerichte benadering of de ontwikkeling naar een dynamisch team. Maar ook een situatie die vraagt om het doorhakken van een aantal (vervelende) knopen om te komen tot een nieuwe situatie is mij op het lijf geschreven.

Voor mij is het belangrijk om de tijd te nemen voor draagvlak zonder dat ik de daadkracht en resultaatgerichtheid uit het oog verlies.  Met overtuigingskracht, enthousiasme, humor en goed luisteren naar wat mensen zeggen (ook wat ze tussen de regels door zeggen) gaan we met elkaar voor een goed resultaat. Ik geef mensen graag het vertrouwen en de ruimte en heb ook oog voor hun ontwikkeling. Een goede en open sfeer, waarin plaats is voor verschillen, respect naar elkaar en veel plezier vind ik erg belangrijk. En het zijn zaken die ik zelf ook graag in de praktijk breng!

Nicole is heel goed in het vlottrekken van stagnerende ontwikkelingen. Met haar overtuigingskracht en enthousiasme weet ze mensen over de streep te halen en het enthousiasme over te dragen. Zij is een liefhebber van snelle doorloop zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Beleidsmedewerker gemeente Opmeer (opdracht procesbegeleider brede school)

Nicole staat voor resultaat. Met haar enthousiasme, daadkracht en charmante optreden weet zij beweging te creëren. Zij is snel van begrip en handelen. Inmiddels neemt zij heel veel ervaring mee in het sociaal domein en kan zij een goede brugfunctie vervullen tussen de gemeentelijke context en zorg- en hulpverlening. 

Bestuurder Vivenz (opdracht projectleider doorontwikkeling sociaal team gemeente Papendrecht)

Nicole is: 
Onverschrokken…de regio bij elkaar houden
Ontelbaar… keer de gemoederen sussen
Onbetwist… winnaar in snellezen van de e-mails op de telefoon
Ontegenzeggelijk… moeite gedaan om ons af te leiden
Ontstressen… op de golfbaan en ons de fijne kneepjes leren
Onvermoeibaar… geslaagd de vaart erin te houden
Onontkoombaar… soms hier en daar te snelle stappen
Ontzettend… bedankt voor je openheid, persoonlijke betrokkenheid en je wil er iets van te maken. 

Beleidsmedewerkers Sociaal Domein regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (opdracht regionale projectleider jeugd AV)