Het verschil maken voor de inwoner, dat zijn de projecten waarvoor je mij kunt inzetten. Projecten die daadwerkelijk de praktijk van alledag raken.

Projecten proces en praktijk

Het verschil maken voor de inwoner, dat zijn de projecten waarvoor je mij kunt inzetten. Projecten die daadwerkelijk de praktijk van alledag raken. Ik help je bij het opzetten en implementeren van projecten. En wil je een pilot starten? Dat is voor mij een echte uitdaging. Ik heb lef om het ‘gewoon’ te gaan doen. Niet alles wat je van tevoren met elkaar bedenkt, hoeft in de praktijk ook zo uit te pakken. Daar is een pilot voor!

In dit kader voerde ik verschillende projecten. Bijvoorbeeld: opzetten van een jongerencentrum en een mobiel jongerencentrum, vormgeven ketensamenwerking van een ondersteuningsstructuur van 0-100 en opzetten van diverse brede scholen/multifunctionele accommodaties.

Ik deed vanaf 2013 in negen gemeenten ervaring op met het vormgeven van een brede toegang, sociale teams en een aanpak gericht op gedachte één gezin, één plan, één regisseur. Soms in de vorm van een pilot als voorbereiding op de transities. In andere gevallen was er al sprake van een jeugdteam en ging het om het ombuigen naar een team van 0-100.  
 
Ik hield me bezig met het hele traject. Van het opstellen van het plan van aanpak, het samenbrengen van partners en het maken van afspraken over inzet en werkwijze tot het uitwerken en implementeren van werkwijze, processen en mandaten. Maar ook de begeleiding en uitvoering van alle randvoorwaarden nam ik voor mijn rekening: de werving en selectie van coördinatoren en medewerkers, het regelen van huisvesting, de pr en marketing, het begeleiden van het proces om te komen tot een registratie -en managementsysteem en het opstellen van een privacyreglement en een samenwerkingsconvenant.  
 
Na de transitie heb ik al voor meerdere gemeenten een evaluatie uitgevoerd en de doorontwikkeling ter hand genomen. Dit zowel inhoudelijk en organisatorisch als op gebied van huisvesting.

Ik heb pilots opgezet en geïmplementeerd op het gebied van multiprobleemhuishoudens, personen met verward gedrag, GGZ in de wijk, jongeren tussen de 16-27 die tussen wal en schip vallen en mensen met een Wmo-indicatie of uitkering in beweging brengen naar (on)betaald werk. Binnen deze opdrachten was ik ook regelmatig voorzitter, bijvoorbeeld van een CJG-overleg, een overleg gericht op hanggroepjongeren en van rondetafelgesprekken met externe partners en huishoudens. 

Zie voor meer informatie: uit mijn praktijk >

Nicole is een bevlogen projectleider met veel kennis van het sociaal domein. Nicole gaat heel doortastend en daadkrachtig te werk, durft kritische vragen te stellen en is resultaatgericht met altijd het maatschappelijk belang voorop. Nicole heeft in relatief korte tijd veel gerealiseerd waarmee gemeenten NOG een stap verder kunnen zetten in het versterken van de lokale teams in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Werkgroep versterken lokale teams ( projectleider versterken lokale teams 22 gemeenten in regio NOG)

Nicole werkt snel en is doortastend, energiek, accuraat en vooruitstrevend. En ze heeft een gezonde dosis humor.  Ze weet deze kwaliteiten in anderen aan te boren en zo medewerkers te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. 

Coördinator sociaal kernteam Westland (opdracht kwartiermaker sociaal team)

Nicole is een bevlogen, enthousiaste stimulator. Met haar overtuigingskracht en enthousiasme weet zij mensen over de streep te trekken. Haar kernwaarden? Haar kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid.

Teamchef Politie wijkteam Vijfheerenlanden. (opdracht pilot multiprobleem huishoudens)

Nicole gaat altijd goed gehumeurd en met een heldere visie en aanpak voortvarend aan de slag. Ze blijkt een belangrijke motor in het opzetten van een heldere aanpak en samenwerking met belangrijke partners. Hiermee verbetert de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein duidelijk. 

Projectleider Altrecht en lid regionaal Schakelteam voor mensen met verward gedrag Utrecht Midden West (opdrachtprojectleider implementatie plan van aanpak personen met verward gedrag)

Nicole heeft het vermogen om als procescoördinator overzicht te houden over partijen en hen aan te sturen. En ze is ook inhoudelijk goed op de hoogte, zodat ze partners ook kan ondersteunen bij een inhoudelijk probleem. Deze combinatie van praktijk, aansturing en procesbewaking is bijzonder. 

Beleidsmedewerker Jeugd gemeente Leerdam (opdracht sluitende keten 0-100 jaar)

Nicole heeft een heel praktische manier om samenwerking tussen partijen van "goede bedoelingen" naar "realistische uitvoering" te brengen. Daarbij is ze enthousiast en betrokken, maar ook consequent en betrouwbaar. Haar manier van werken heeft gezorgd voor een stevige fundering waarop de Brede school verder uitgebouwd kan worden. 

Beleidsmedewerker gemeente Bernisse (opdracht brede school)