De tijd nemen om ergens goed over door te kauwen...

Datum: 24-08-2021

Gisteren mocht ik een dag van een Raad van Toezicht van een CJG begeleiden over het onderwerp normaliseren in de jeugdhulp. Wat verstaan we daar nu onder en wat betekent dat voor de organisatie en de inwoner? Heel waardevol om bij stil te staan en met elkaar het gesprek over te voeren.

En dat doen we eigenlijk veel te weinig. Het sociaal domein is heel complex en niet altijd makkelijk in een eenvoudig antwoord te vangen. Elk besluit heeft consequenties. Met name voor de inwoners. Daarvoor moet je goed de dilemma's en voor -en nadelen in beeld hebben.

En ik zie vaak drie zaken gebeuren:
* Als deze afweging wordt gemaakt, is dit vaak vanuit een financieel oogpunt in plaats van een inhoudelijk oogpunt. Kijk naar de jeugdhulp. Het gaat vaker over de taakstelling om de tekorten op te heffen dan de juiste ondersteuning voor de inwoner. En dit hoeft niet altijd de duurste oplossing te zijn. Dus een inhoudelijke keuze kan best een financiële winst opleveren, maar moet niet de hoofddoelstelling zijn.

* We gunnen ons niet de tijd en ruimte om het vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken te kijken. Hoe ziet een inwoner het, een proffesional, een beleidsmedewerker of bestuurder? In 2014 heb ik een avond begeleid over de transitie in de jeugdhulp. Daar hebben we casussen voorgelegd aan beleidsmedewerkers, proffesionals en bestuurders met de vraag deze vanuit de transformatie gedachte op te lossen. Wat men niet wist dat ik deze vraag ook aan jongeren vanuit het jongerenwerk had gesteld. Als je het hebt over normaliseren, konden we heel wat leren van deze jongeren.

* We maken het soms ook heel complex met elkaar. Soms is het goed om het even plat te slaan en ons boerenverstand te gebruiken. En de simpele vraag stellen: hoe kunnen we onze inwoners nu het beste helpen? Zo ken ik een kleine gemeente die bij de transitie van de Wmo niet een heel project heeft opgetuigd met dure projectleider etc., maar met de nog geen 100 mensen waarom het ging in gesprek is gegaan.

Laten we in deze tijd waarin we het allemaal druk hebben en van het ene teamsoverleg naar het andere teamsoverleg vliegen ook af en toe de de tijd nemen om ergens echt goed over door te kauwen. Naast de inhoudelijke winst, wordt het werk daardoor ook echt leuker en verrijkt.


De tijd nemen om ergens goed over door te kauwen...