De waarom vraag stellen...

Datum: 28-10-2021

Ik loop al een tijdje mee in gemeenteland en het valt me op dat (te) vaak er iets wordt gedaan met het argument dat de raad of wethouder het wil.

En daarom wordt er ingezet op het halen van een taakstelling, een project gestart etc. Dit soms met tegenzin, omdat men er ambtelijk niet in gelooft dat dit de juiste keuze of wel haalbaar is. Toen ik nog veel projecten rondom brede scholen deed, hoorde ik regelmatig: "de wethouder is naar een congres geweest en wil nu ook een brede school".

Waar ik me over verbaas, is dat er veel te weinig 'de waarom vraag' wordt gesteld in een open constructief gesprek met elkaar. Terwijl mijn ervaring is dat een raad of wethouder hier vaak wel voor openstaat.

En door deze vraag te stellen en goed door te vragen, kom je tot de volgende onderliggende vragen:
* Wat is de werkelijke vraag of motivatie voor het verzoek?
* Is in beeld gebracht wat realistisch en haalbaar is?
* Welk doel wordt ermee beoogd en welke resultaten/effecten?
* Zijn dit organisatorische, inhoudelijke of financiële resultaten? Welke hebben hierin prioriteit? En waarom?
* Wat zijn de consequenties bekeken vanuit verschillende invalshoeken?
* En zijn deze bij negatieve consequenties aanvaardbaar?

En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken.

Door juist dit met elkaar goed af te pellen wordt het niet "een omdat het moet opdracht", maar een doordachte keuze. Waarbij niet altijd het iedereen mee eens is of hoeft te zijn. Maar je weet dan wel waarom dat zo is.


De waarom vraag stellen...