Moet alles veranderen?

Datum: 31-03-2023

Als kind speelde ik vroeger met knikkers. Ik had zelfs nog knikkers die van mijn vader waren geweest. Je had op het schoolplein het knikkerseizoen en dan was het hele schoolplein gevuld met kinderen die aan het knikkeren waren. Hoe mooier de bal, hoe meer die waard is. Nog steeds wordt er, met golfen in populariteit, geknikkerd door kinderen. Dit in vergelijking met rages als pokemon en flippo's.

En het is wel fijn om in een wereld die zo snel verandert en ontwikkeld er nog zaken zijn die de tand des tijds doorstaan.

Een paralel kan ik trekken naar het sociaal domein. Eerst heette het welzijn, toen samenlevingszaken en nu sociaal domein. Er heeft een decentralisatie plaatsgevonden van rijk naar gemeenten. We zijn van integraal werken naar over de schotten kijken naar 1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden gegaan.

Veranderingen en ontwikkeling volgen elkaar op, zonder soms de tijd te nemen om het goed te implementeren en een kans te geven. Maar kijkend naar de kern waarvoor we dit doen is dit nog steeds hetzelfde: zorgen dat inwoners zelfredzaam zijn, kunnen participeren, zich veilig en gezond voelen en ondersteuning krijgen waar nodig.

Laten we dit als doel voorop blijven stellen en niet uit het oog verliezen. Daar verandert namelijk niet zoveel aan.


Moet alles veranderen?