Pilots.......niet denken, maar doen!

Datum: 28-04-2021

Ik heb al heel wat pilots mogen uitvoeren en daar ben ik heel blij mee. Waarom? Omdat het een kans is om in de praktijk met elkaar uit te proberen wat wel wel werkt en wat niet.

En daar zie ik het nog wel eens misgaan bij gemeenten en organisaties. Het blijft hangen in praten, weer een notitie, weer een onderzoek in plaats van het gewoon te doen. Of er wordt wel een pilot gestart met zoveel voorwaarden aan de voorkant of al zoveel bewijs dat het wel werkt dat het de vraag is of het nog wel een pilot is.

Want wat is nou het mooie aan een pilot: het mag grandioos mislukken!! Daarvoor is het een pilot. Durf het aan dat dit een uitkomst kan zijn bij een pilot. Je leert er altijd van en is daardoor zeker geen verloren geld!

In het rapport van Verwey-Jonker en Radboud University over 'eigenwijs transformeren' kwam ook naar voren dat een van de succesfactoren was dat de daar genoemde gemeenten het lef hadden om pilots uit te voeren.

Dus wens ik iedereen het lef toe om niet te denken, maar te doen. Maar ook het lef om van een pilot die succesvol is iets structureels te maken! We verzanden nog teveel in financiering van pilots en projecten, zonder dit duurzaam voor de lange termijn te borgen.


Pilots.......niet denken, maar doen!