Productiemedewerker of reflecterende professional?

Datum: 08-05-2023

Ik zie het te vaak gebeuren in lokale teams dat door drukte ontwikkelen en reflecteren als eerste in het gedrang komt bij professionals. Je wilt ondersteuning geven aan de inwoner en geen oplopende wachtlijsten creëren en dus krijgt dit al snel voorrang.

Terwijl het zo belangrijk is om de tijd te hebben en nemen om de diepte in gaan en vanuit multidisciplinair perspectief naar een casus te kijken. En hier moet je als professionals ook de tijd voor claimen.

Maar het komt niet altijd alleen door de drukte dat dit te weinig gebeurd. Ik zie ook dat professionals het soms lastig vinden dat er iemand mee kijkt en het wordt al snel vertaald in controleren.Terwijl je het juist moet zien om een goede ondersteuning aan de inwoner te willen geven. Dat betekent de tijd nemen en de durf hebben om te reflecteren op je handelen. Dat is kracht!

En niet alleen tijd om te reflecteren, maar ook om te blijven ontwikkelen. En dat betekent deskundigheidsbevordering in zowel kennis, maar ook vaardigheden.

Daar ligt een schone taak voor de organisatie en het management om ontwikkelen en reflecteren als een vast onderdeel van het werk te zien. En dat betekent tijd en middelen. Niet eenmalig, maar structureel.

Zorg voor een doorlopend opleidingsplan met vaste onderdelen die jaarlijks terugkomen voor bestaande en nieuwe medewerkers. Ik hoor nog te vaak: 'O ja, de meldcode daar hebben we een paar jaar geleden een training over gehad'.

Het is mensenwerk. Laten we zorgen dat het ook mensenwerk blijft en we niet in de valkuil vallen dat het productiewerk wordt. Dat doet geen recht aan de inwoner en zeker ook niet aan de professional.


Productiemedewerker of reflecterende professional?