Regionaal of lokaal? Maakt het uit?

Datum: 30-09-2019

Hoe vaak hoor je wel niet dat er zoveel mogelijk lokaal georganiseerd moet worden. Schieten we daar niet in door?

In tal van beleidsstukken staat lokaal als mogelijk, regionaal als nodig. Een heel mooi uitgangspunt als deze als achterliggende motief heeft dat het om de meest passende ondersteuning van de inwoner gaat. Maar vaak heeft het meer een politieke lading dat zoveel mogelijk ‘de colour locale’ behouden moet worden.

Met alle decentralisaties zien we dat ook niet alles lokaal georganiseerd kan worden en dat er ook andere schaalgroottes nodig zijn. Misschien moeten we niet meer spreken over regionaal en lokaal, maar hoe we de meest passende ondersteuning aan de inwoner kunnen bieden en op basis daarvan gekeken wordt op welke schaalgrootte dit het beste georganiseerd kan worden. Of dit nu op wijkniveau, gemeentelijk niveau, regionaal of landelijk is. Of een combinatie.

En waarbij we ook een onderscheidt maken in het directe contact met de burger (outreachend en laagdrempelig) en organisatorische zaken als inkoop, administratieve afhandeling, monitoring etc. De inwoner centraal!


Regionaal of lokaal? Maakt het uit?