Stevige lokale teams: vorm of inhoud?

Datum: 06-02-2023

In de (nog steeds concept) Hervormingsagenda jeugd is één van de pijlers: stevige lokale teams en toegang. Met als doel laagdrempelige ondersteuning voor inwoners dichtbij.

Dat is natuurlijk niet nieuw en is al vanaf de transformatie uitgangspunt. Met als gevolg dat elke gemeente in de afgelopen jaren dit op haar eigen manier ging invullen: lokale teams die ondersteuning geven, teams die alleen beschikkingen afgeven, teams voor multiproblematiek, jeugdteams en volwassenen teams apart, sociale teams van 0- 100 etc. Ik heb ze door de jaren allemaal langs zien komen.

Er is niets mis mee als alles geen eenheidsworst is, maar dan wel vanuit de inhoudelijke keuze om bovenstaande doelstelling te halen.

Daar gaat het nog weleens mis. Vaak is er teveel focus op de (organisatie) vorm vanuit belangen van organisaties, tot stand komen van een team vanachter een bureau in plaats van aansluitend op de praktijk en behoefte van de inwoner of het idee dat als je voor een organisatievorm kiest de inhoud wel volgt.

Nu ligt er straks een profiel voor stevige lokale teams en waar deze aan zouden moeten voldoen. Stap straks als gemeente of lokaal team niet in de valkuil het op basis van de vorm in te vullen, maar laat de inhoud leidend zijn. Kijk vanuit daar waar je nu staat en waar je heen wilt. En welke stappen je daarvoor moet zetten.

Realiseer dat de belangrijkste basis om de ondersteuning goed vorm te kunnen geven professionals zijn met een goede rugzak aan competenties, vaardigheden en deskundigheid die met een intrinsieke motivatie hun werk doen. Daarvoor moet je als organisatie wel de juiste randvoorwaarden creëren.


Stevige lokale teams: vorm of inhoud?