Wat is nu eigen kracht?

Datum: 23-04-2018

In het Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017 van de samenwerkende rijksinspecties komt naar voren dat gemeenten de eigen kracht van de burger niet altijd juist inschatten. "Het huidige beleid is sterk gericht op de eigen kracht, maar niet iedereen bezit evenveel eigen kracht."

Wat is nou 'eigen kracht'? Eigen kracht is een manier van zijn! Eigen kracht is iets wat je als persoon soms hebt en soms wat minder. Dat kan aan je persoonlijkheid liggen, maar ook aan de omstandigheden waarin je verkeert. Vaak is het een combinatie. Eigen kracht moeten we niet verwarren met ‘de burger die het dan maar zelf moet gaan doen’. Er zullen altijd mensen zijn die ondersteuning nodig hebben. Eigen kracht stimuleren betekent wél aansluiten bij de vraag van de burger en samen kijken naar een oplossing.

En ook vooral te vragen wat de burger daar zelf in kan doen. Door de burger serieus te nemen, sluit je aan bij de kracht die mensen zelf hebben. Want die zijn er wel degelijk. Soms moet je als professional zorgen dat iemand weer in zijn eigen kracht kan staan door hem een handje te helpen of een duwtje in de rug te geven. Soms zit eigen kracht stimuleren in hele kleine stapjes om mensen weer het vertrouwen te geven dat ze het zelf kunnen.


Wat is nu eigen kracht?