Wat is nu eigenlijk onze opdracht als lokaal team?

Datum: 16-04-2024

Ik heb al heel wat lokale teams mogen evalueren en doorontwikkelen. Een van de vragen die ik dan stel aan de uitvoerende professionals in het team is: 'wat is jullie opdracht eigenlijk?' En vaak weten ze daar het antwoord niet op.

En dit werkt twee kanten op:
* Als ik de opdracht lees die de gemeente heeft opgesteld, snap ik vaak wel dat dit niet duidelijk is. Vaak is deze te vaag en weinig concreet.
* Het staat wel ergens in een stuk, maar deze ligt te verstoffen in een la. Het leeft niet en wordt niet af en toe tegen het licht gehouden om te kijken of de goede dingen nog worden gedaan.

En laten we niet vergeten dat een opdracht niet statisch is. De omgeving verandert en dat betekent ook het aanscherpen van de opdracht.

Met de uitgangspunten vanuit de Hervormingsagenda en het richtinggevende kader, is weer het moment om de opdracht te herijken. Wat beogen we met het lokaal team? Hoe kunnen we het beste de inwoner ondersteunen? Wat vraagt dit van het lokaal team? Maar ook wat vraagt dit van mij als gemeente om de juiste randvoorwaarden te creëren dat het lokaal team deze opdracht optimaal uit kan voeren.

Zorg dat dit een opdracht wordt die tussen de oren en in het hart van opdrachtgever en opdrachtnemer verankerd is. Laat het niet een 'moetje' worden wat in de la verdwijnt. Zie het als de basis om vanuit partnerschap invulling te geven aan een hele belangrijke opgave: laagdrempelige ondersteuning aansluitend bij de vraag van de inwoner en met vertrouwen en respect voor de inwoner.


Wat is nu eigenlijk onze opdracht als lokaal team?