Bijeenkomst interactief proces decentralisatie AWBZ Gemeente Ede

Datum: 16-07-2012

In de voormalige ENKA-fabriek in Ede vond 27 juni een afsluitende bijeenkomst plaats van de eerste fase in het interactief proces van de AWBZ-decentralisatie. 

De organisatie en uitvoering was in handen van de projectleiders decentralisatie. De deelnemers waren vertegenwoordigers van de gebruikers, medewerkers en managers van aanbieders van zorg en welzijn en andere organisaties. Het werd een boeiende en afwisselende bijeenkomst waar de deelnemers werden bijgepraat over de resultaten van het interactieve proces tot nu toe. 

Maar de pakweg veertig deelnemers gingen zelf ook aan de slag. In groepen moesten ze een ‘businessplan’ opstellen voor de fictieve wijk Welhorst. Het resultaat: vier boeiende en vernieuwende ideeën waarin een aantal zaken opviel. Zo was het centrale thema ‘verbinden’: verbinden van bewoners onderling, van jong en oud, en tussen bewoners en professioals. En ook de verbinding zoeken met bestaande zaken in de wijk zoals het consultatiebureau of een kantine van een kantoorgebouw dat ’s avonds leegstaat. Verder dachten de deelnemers niet zozeer in stenen (gebouwen) maar vooral in digitale middelen (wijk- of zelfs straatapps) ‘Durf te vragen’ was ook iets wat steeds terugkwam: mensen aan elkaar en aan de professionals. Maar ook de gemeente aan de inwoners: “Waar heeft u behoefte aan?” 

Aan het eind van de ochtend verzorgde MOMOtheaterwerkplaats een ‘luchtige uitsmijter’. In dit werktheater ontwikkelen ervaren theatermensen samen met mensen met een hulp- of zorgvraag theaterproducties als dagbesteding.
 


Bijeenkomst interactief proces decentralisatie AWBZ Gemeente Ede