Druk bezochte regiobijeenkomst AV Sociaal Domein

Datum: 15-01-2014

Woensdagavond 15 januari 2014: op uitnodiging van de Stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP) vonden ruim 150 leden van gemeenteraden en vertegenwoordigers van cliëntenraden uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de weg naar Huis Het Bosch in Lexmond.

Doel van de avond was tweeledig. Enerzijds de beleidsplannen van de drie transities op hoofdlijnen toelichten inclusief de financiële consequenties voor zover bekend. Anderzijds een een kennismaking met praktijkvoorbeelden van nieuwe manieren van ondersteuning. 

Met een vol programma voor de boeg werd de aftrap gedaan door de voorzitter van de stuurgroep SIP, burgemeester van Molenwaard Dirk van der Borg, die een toelichting op het programma gaf. Vervolgens gaf transitiemanager Ron van der Grijp een tussenstand van de bestuursplanning. In de maanden januari en februari staat de vaststelling van de beleidsplannen van de drie transities èn de samenhang daartussen op de agenda van de raden. Daarna worden de uitvoeringsplannen opgesteld. Het besef dat er nog veel werk te verzetten is vóór 1 januari 2015 was duidelijk aanwezig in de zaal. 

De financiële betekenis van de drie transities en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeenten werd gepresenteerd door Simon de Leeuw, controller bij de gemeente Gorinchem. Duidelijk zichtbaar werden de grote kortingen op het budget, die samen gaan met het overhevelen van taken van rijk naar gemeenten. Vanuit de zaal werd ondersteund dat het zoeken van de verbinding tussen de drie transities financiële voordelen kan opleveren.
 

De sociale teams

Na de financiële randvoorwaarden nam Nicole Veuger de aanwezigen op inspirerende wijze mee in een presentatie over de nieuwe manier van maatschappelijke ondersteuning met sociale teams. In de regio zijn inmiddels pilots gestart met sociale teams om de rol, taken en inrichting van deze teams verder te ontwikkelen. De heldere, duidelijke voordracht met een casuïstiek uit de praktijk zorgde voor een geboeid publiek dat geen verdere vragen had.