Eerste bevindingen project Kans Vol Vooruit

Datum: 19-09-2019

In april 2019 zijn we in Papendrecht gestart met een project gericht op jongeren tussen de 16 en 27 jaar die tussen het wal en schip vallen. Inmiddels zitten vier jongeren in traject en worden er 2 trajecten gestart.

Wat zijn de eerste bevindingen?:
• De coaches hebben een goede aansluiting bij de jongeren, omdat ze de taal kennen en spreken.
• Doordat de coaches gemiddeld drie uur per week tijd voor een jongere hebben, is er tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
• De flexibel inzetbare uren van de coaches maakt het makkelijker om met de jongere mee te gaan tijdens gesprekken met andere organisaties en/of contactmomenten buiten de gebruikelijke werktijden om.
• Doordat we met twee coaches werken, kunnen ze elkaar aanvullen en versterken.
• De outreachende houding van de coaches (zij zoeken de jongere daar op waar ze zijn) wordt positief door jongeren ervaren.
• In een korte periode zijn er al korte lijnen en positieve samenwerkingen met de ketenpartners ontstaan, zoals Sterk Papendrecht, Sociale Dienst, politie en woningbouwcorporatie.
• Zowel bij de ketenpartners als de jongeren staat het project op het netvlies.

Natuurlijk lopen we ook tegen knelpunten aan zoals wachtlijsten en een tekort aan huisvesting voor jongeren. Maar tot nu toe zijn de ervaringen positief!


Eerste bevindingen project Kans Vol Vooruit