Evaluatie participatieproces VO Vorden

Datum: 28-04-2020

https://www.facebook.com/gemeentebronckhorst/posts/3325338547476325

Deel 1 van mijn opdracht voor de gemeente Bronkhorst afgerond. Zie facebook gemeente Bronkhorst.

Evaluatie participatieproces VO Vorden
In 2018 en 2019 was bij het keuzeproces voor een nieuwe VO school in Vorden al dan niet in combinatie met een sporthal en de meest geschikte locatie voor de nieuwbouw een tandemgroep van Vordenaren betrokken. Over het doorlopen participatieproces heeft de gemeente onderzoek laten doen door een extern procesbegeleider. Deze heeft gesprekken gevoerd met leden van de tandemgroep, de ambtelijke projectgroep en de stuurgroep (bestuurders van Het Kompaan en de gemeente). Tijdens de gesprekken is ingegaan op hoe het proces is ervaren, wat er goed ging en waar leerpunten voor vervolgprocessen liggen. De evaluatie is klaar en leidt tot een aantal aanbevelingen. Conclusie is ook dat het bij processen, met behoorlijke impact op de directe omgeving van omwonenden, niet altijd mogelijk zal zijn een uitkomst te krijgen waar iedereen achter staat. Op 21 april stemden b en w in met de evaluatie. Zij nemen de aanbevelingen ter harte en zetten zich in voor een goede verloop en communicatie tijdens het verdere proces.

 


Evaluatie participatieproces  VO Vorden