Gemeente Papendrecht en partners zetten nieuwe stap met Sterk Papendrecht

Datum: 27-03-2018

Als procesbegeleider het traject om te komen tot Sterk Papendrecht mogen begeleiden. Leuk om het op deze manier af te kunnen sluiten en het stokje over te dragen aan de partners om het verder vorm en inhoud te geven. Gemeente en partners bedankt voor de samenwerking!

Maandag 26 maart 2018 hebben de gemeente Papendrecht en verschillende partners met een ontwikkelovereenkomst hun samenwerking en ambitie vastgelegd om van Sterk Papendrecht een succes te maken. De Brede Welzijnsinstelling Papendrecht, MEE Drechtsteden, Vivenz, Jeugdteams ZHZ en Rivas, onderdeel Jeugdgezondheidszorg en de gemeente bouwen met de overeenkomst verder aan ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn ingezet.  

'Met Sterk Papendrecht zorgen we ervoor dat inwoners met allerlei vragen over hun dagelijks leven terecht kunnen op één centrale plek. Nu nog even aan de Seringenstraat, maar vanaf mei aan de Veerweg vlakbij het centrum', aldus wethouder Joke Reuwer. 'Wij zijn er voor alle inwoners', vult Karin Verlinde namens Sterk Papendrecht aan, 'van inwoners die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding, zorgtaken of financiën tot aan inwoners die via vrijwilligerswerk wat voor anderen willen betekenen'. Voorbeelden van de soorten ondersteuning die Sterk Papendrecht kan bieden zijn: hulp bij het aanvragen van een Drechthopperpas, bemiddeling bij burenoverlast, ondersteuning van mantelzorgers en hulp bij het opvoeden van een hoogbegaafd kind.

In Sterk Papendrecht is deskundigheid van verschillende professionals gebundeld. Achter de schermen werken zij intensief samen. 'Zo geven we verder vorm aan de gedachte één gezin, één plan', stelt Nicole Oomen coördinator Team Jeugd. 'Gezinnen die hulp nodig hebben behouden zoveel mogelijk zelf de regie en hebben één vaste contactpersoon binnen Sterk Papendrecht.'

'Onze slogan is Samen zelf doen', vertelt Erica Hes coördinator team Volwassenen tot slot. 'Die drukt uit dat niemand het alleen kan, maar dat samenwerking onze inwoners verder helpt. Denk aan samenwerking tussen onder meer vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en scholen, jeugd en jongerenwerk, huisartsen, kerken, sportverenigingen, zorgaanbieders en de Sociale Dienst Drechtsteden.'

Meer informatie is te vinden op Sterk Papendrecht Maandag 26 maart 2018 hebben de gemeente Papendrecht en verschillende partners met een ontwikkelovereenkomst hun samenwerking en ambitie vastgelegd om van Sterk Papendrecht een succes te maken. De Brede Welzijnsinstelling Papendrecht, MEE Drechtsteden, Vivenz, Jeugdteams ZHZ en Rivas, onderdeel Jeugdgezondheidszorg en de gemeente bouwen met de overeenkomst verder aan ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn ingezet.  


Gemeente Papendrecht en partners zetten nieuwe stap met Sterk Papendrecht