Geslaagde aanpak verwarde mensen

Datum: 22-02-2019

Leuk om te lezen. Samen met de gemeente en sociaal team als projectleider deze pilot mogen opzetten eind 2017. Inzetten van intensieve en pragmatische begeleiding, waarbij aangesloten wordt bij vraag en behoefte van inwoner. Juist voor een groep die nog geen indicatie heeft voor Beschermd Wonen en tussen het wal en schip vallen. Aanname was om hier preventief stevig op in te zetten met ondersteuning op alle leefgebieden, waardoor ze ook thuis kunnen blijven wonen en een indicatie ook niet nodig is.

22-02-2019, 07:22 | Van de redactie
H'VELD-G'DAM 

Het intensief begeleiden van mensen met verward gedrag is volgens de gemeente goed bevallen. Afgelopen jaar zijn vijf mensen met verward gedrag bij wijze van proef bijgestaan door medewerksters uit het Sociaal Team. Die werkwijze wil de gemeente nu doorzetten.

,,Het idee van de pilot was om kwetsbare inwoners met een verslaving, psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of schulden in hun eigen omgeving te helpen", zegt wethouder Trudy Baggerman. ,,Het doel was om opname in een instelling te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarin is de pilot zeker geslaagd."

De vijf mensen die aan de proef deelnamen, gaven zich vrijwillig daarvoor op. Volgens Baggerman hebben ze dankzij de begeleiding een ,,andere koers in hun leven mogen ervaren". Waar ze anders al gauw bij een instelling terechtkwamen, waren opnames en overlast nu niet meer aan de orde. ,,Zo konden zij gewoon onderdeel zijn van de Hardinxveld-Giessendamse samenleving."

,,Op laagdrempelige wijze werden problemen aangepakt en voorkomen. Dus niet als behandelaar, maar als maatje samen kijken naar de problemen", legt Baggerman de methode uit. Als voorbeeld noemt ze een man die al twee keer een zelfmoordpoging had ondernomen en die naar eigen zeggen zonder begeleiding er nu niet meer zou zijn.

De gemeente bekijkt wie voor de werkwijze nog meer in aanmerking komt. Volgens Baggerman kunnen de mensen op verschillende manieren in beeld komen, zoals bijvoorbeeld via de huisarts. Maar ze benadrukt dat ook de directe omgeving daarin een rol kan spelen.

De overlast door verwarde personen vormt landelijk een steeds groter probleem. Sinds vorig jaar oktober zijn de gemeenten verantwoordelijk voor inwoners met verward gedrag. Met de proef wilde Hardinxveld daar alvast invulling aan geven.


Bron: Het Kompas Hardinxveld-Giessendam


Geslaagde aanpak verwarde mensen