Hoeksche Waard zet in op ‘normaal’ opgroeien voor veerkrachtige kinderen

Datum: 13-10-2022

Van onderstaande bjeenkomst was ik de dagvoorzitter.

https://www.hoekschnieuws.nl/2022/10/28/hoeksche-waard-zet-in-op-normaal-opgroeien-voor-veerkrachtige-kinderen/

Om professionals uit de Hoeksche Waard te inspireren anders te kijken, zodat geen kind meer zal afwijken en de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg te versterken, werd op 13 oktober de Netwerkbijeenkomst Jeugd georganiseerd. Een overweldigende hoge opkomst bracht vele professionals samen en in gesprek over wat we als volwassenen te doen hebben om  kinderen te kunnen laten opgroeien met het gevoel dat zij gewoon ‘normaal’ zijn.

Hoogleraar Bert Wienen gaf een inspirerende lezing met voorbeelden en statistieken dat steeds meer ouders en kinderen worstelen met de uitdagingen van de huidige maatschappij en steeds meer kinderen een label krijgen. Maar is dit de zorg die onze kinderen nodig hebben? Of kan het anders?

De initiatiefnemers van de netwerkbijeenkomst, Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, netwerk It takes a village to raise a child Hoeksche Waard, Jeugd Team en Gemeente Hoeksche Waard, geloven dat ieder kind het recht heeft om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Ook als hij of zij  ander gedrag laat zien en daardoor meer of andere ondersteuning nodig heeft. Ondersteuning waarbij vanuit een breder perspectief naar het kind en de omgeving gekeken wordt, zodat het niet direct een label hoeft te krijgen.

oeksche Waard zet daarom in op ‘normaal’ groot worden zodat een kind zelfverzekerd en veerkrachtig op kan groeien. Door de samenwerking en uitwisseling tussen ouders, leerkrachten, welzijn- en zorgprofessionals te versterken komt er een betere afstemming over de ondersteuning die een kind werkelijk nodig heeft. Zo kan ieder kind zijn zoals het is en tot groei komen. En daarbij blijft de jeugdhulp beschikbaar voor kinderen die het echt hard nodig hebben.

Naast netwerkbijeenkomsten blijven onderwijs, zorg en welzijn op verschillende manieren in contact met elkaar, onder meer ook via het platform Hoekschewaard.alsvillage.nl.


Hoeksche Waard zet in op ‘normaal’ opgroeien voor veerkrachtige kinderen