Klankbordgroep MAG van start

Datum: 15-03-2017

H'VELD-G'DAM
De gemeente Hardinxveld-Giessendam stapt over op de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG). DE MAG vervangt op termijn het huidige subsidiebeleid. De afgelopen tijd is de gemeente op zoek gegaan naar een Klankbordgroep MAG die kan helpen bij een goede voorbereiding en vormgeving van deze werkwijze. De zoektocht leverde een gevarieerde groep van betrokken inwoners op die het dorp goed kan vertegenwoordigen. Zij zetten zich op vrijwillige basis actief in om van de MAG een succes te maken.

Op donderdag 9 maart kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar in het gemeentehuis. Wethouder Baggerman was bij deze eerste bijeenkomst aanwezig om de leden van de klankbordgroep van harte welkom te heten. Wethouder Baggerman: ,,Ik ben erg blij dat deze mensen hier zijn en met ons mee willen denken en praten. De MAG wordt hiermee voor en door onze inwoners vormgegeven."

Voor de eerste bijeenkomst stond naast met elkaar kennismaken, ook de aanpak van de startfoto en de oproep aan inwoners, verenigingen en organisaties om voor 1 mei nieuwe ideeën/initiatieven in te sturen op het programma. Door de verschillende achtergronden en leeftijden in de klankbordgroep is er vanuit verschillende invalshoeken meegedacht. Dit heeft mooie inzichten en plannen voor concrete acties opgeleverd. De sfeer was goed en iedereen was erg enthousiast.

De klankbordgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar, steeds op een andere locatie in Hardinxveld-Giessendam. De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is op maandag 20 maart vanaf 19.00 uur in Pedaja. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de bijeenkomst om ook mee te praten en mee te denken. De leden van de Klankbordgroep zullen als ambassadeurs van de MAG ook actief naar buiten treden.


Klankbordgroep MAG van start