Negen gemeenten stellen wijk-GGD’er aan

Datum: 14-11-2018

Negen gemeenten stellen met subsidie een wijk-GGD’er aan. Dit is een zorgprofessional die lokaal de ‘zorg- en veiligheidsketen’ verbindt om te voorkomen dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkenen. 

De gemeenten Achtkarspelen, Dongen, Etten-Leur, Hilvarenbeek, Leiderdorp, Meierijstad, Nieuwegein, Smallingerland en Stichtse Vecht gaan aan de slag met een wijk-GGD’er. Alle negen ontvangen daarvoor financiële middelen vanuit ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het aanwijzen van negen nieuwe gemeenten volgt op het aanstellen van een wijk-GGD’er in dertien andere plaatsen die eerder als proefgemeenten fungeerden, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 

Het werk van een wijk-GGD’er

‘Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen aan elkaar verbindt,’ aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of mensen met verward gedrag neemt volgens hen de laatste jaren toe. ‘Zij veroorzaken overlast, maar hebben vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie.’


Een wijk-GGD’er gaat in zo’n geval zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalatie te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt hij of zij samen met relevante ‘ketenpartners’ zoals zorginstanties welke aanpak en zorg de betreffende persoon nodig heeft. De hulpverlener heeft een groot netwerk in de gemeente en lijntjes met bijvoorbeeld huisarts en politie en contacten bij woningcorporaties, supermarkt en andere organisaties.

Volgens het CCV blijkt de werkwijze succesvol. ‘In Amsterdam en Vught stabiliseerde het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag.’
 

Nieuwe subsidierondes

In 2019 volgen nog twee subsidierondes voor gemeenten die ook een wijk-GGD’er willen aanstellen. Een gemeente kan een subsidie aanvragen van 20.000 euro bij ZonMw en wordt bij de implementatie begeleid door het CCV. Het centrum helpt bijvoorbeeld bij het creëren van bestuurlijke betrokkenheid en het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners. Op 4 december opent de volgende ronde.