Project afgerond, maar niet de aandacht voor het onderwerp!

Datum: 29-10-2021

Met heel veel plezier heb ik het afgelopen jaar het project versterken lokale teams in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd voor de NOG-gemeenten. In de eerste plaats, omdat dit een onderwerp naar mijn hart is. Maar ook door de leuke en goede samenwerking met de werkgroep en betrokken gemeenten en partners.

We hebben stappen gezet door een goed beeld te hebben waar het lokaal, subregionaal en regionaal al goed gaat en waar de aandachtspunten liggen. Hiervoor hebben we gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld.

Een aantal zaken zijn al regionaal in gang gezet of worden nog opgepakt:
* Coaching on the job voor lokale teams in het opstellen van veiligheidsplannen en de visie op de gefaseerde zorg in de praktijk brengen.
* Workshops gesprekstechnieken over hoe het gesprek aan te gaan met slachtoffers en daders gegeven door twee ervaringsdeskundigen.

Het project loopt ten einde, maar de aandacht voor het onderwerp zeker niet. Door het project heeft het wel een impuls gekregen. Het is nu aan de gemeenten en werkgroep om het vlammetje te laten branden. Veel succes!


Project afgerond, maar niet de aandacht voor het onderwerp!