SDOA-gemeenten starten project ‘Vroeg erop af’

Datum: 19-11-2020


 
Convenant ondertekend met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en waterbedrijf

WINTERSWIJK - De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) willen vroegtijdig financiële problemen van inwoners aanpakken om te voorkomen dat schulden hoog oplopen. Eind november 2020 start het project ‘Vroeg erop af’. Het doel is om inwoners te ondersteunen in het realiseren van haalbare oplossingen voor de betalingsachterstanden en om problematische schulden te voorkomen. De gemeenten en SDOA hebben met verschillende partners zoals woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen een convenant ondertekend om tijdig gegevens uit te wisselen. Sinds 2012 hebben gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) de verplichting om inwoners met schulden hulp te bieden. Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Wgs, dat betekent dat het incassoproces gestopt wordt wanneer er een plan van aanpak ligt.

Vroegsignalering is het tijdig signaleren van betalingsachterstanden van inwoners. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens met verschillende signaalpartners. Er worden nu ook afspraken gemaakt voor een landelijk convenant, zodat volgend jaar ook andere energiebedrijven en particuliere verhuurders aansluiten.

Gemiddelde schuld van 40.000 euro
Inwoners met schulden melden zich vaak pas bij een gemiddelde schuld van 40.000 euro. Schaamte en onbekendheid met de verschillende regelingen spelen een grote rol. Ook denken inwoners vaak dat ze zelf wel tot een oplossing kunnen komen. Als bij inwoners sprake is van problematische schulden, dan worden ze ondersteund in een verwijzing naar schuldhulpverlening. De hulpverleners werken samen met vrijwilligersorganisaties en de Stadsbank Oost Nederland.

Schulden hebben invloed op gezondheid
In Nederland heeft één op de tien huishoudens problematische schulden. In 2015 hadden tussen de 1 en 1,5 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Daarvan behoren 1,2 miljoen huishoudens tot de onzichtbare schuldenaren: zij maken geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Het hebben van schulden heeft veel invloed op mensen. Het leidt tot psychische- en ander gezondheidsklachten, huisuitzetting en opvoedingsproblemen. Het aantal mensen met schulden wordt door de coronacrisis alleen nog maar groter.

Passende ondersteuning voor schuldenaren
Wanneer een inwoner bij de gemeente in beeld komt, dan neemt een medewerker van het sociaal team contact op met die inwoner. Als de inwoner toestemming geeft, wordt er passende ondersteuning ingezet. Wanneer er een plan van aanpak wordt opgesteld, dan wordt het incassoproces met één maand opgeschort. Dit geeft ruimte om betalingsregelingen tot stand te brengen, betalingsverplichtingen te hervatten of door te verwijzen naar schuldhulpverlening. Het aanbod van het project ‘Vroeg erop af’ is vrijwillig.

https://www.groenlosegids.nl/nieuws/algemeen/333453/sdoa-gemeenten-starten-project-vroeg-erop-af-


SDOA-gemeenten starten project ‘Vroeg erop af’