Sociale teams in Ede starten met werkconferentie

Datum: 11-04-2013

Op 11 april gaf de gemeente Ede in Ede het startsein voor de sociale teams is Veldhuizen en Ede-Zuid. 

De gemeente had de organisaties die in de twee sociale teams vertegenwoordigd zijn en een aantal organisaties waar nauw mee samengewerkt gaat worden,  uitgenodigd voor een werkconferentie in PTC+. Tijdens de werkconferentie konden de deelnemers met elkaar en met de projectleiders voor beide teams kennismaken. Het sociaal team is er voor alle (kwetsbare) inwoners van een wijk. Het team probeert gesignaleerde problemen zoveel mogelijk direct zelf op te lossen, samen met de betrokken burger(s) en hun directe omgeving.
 
In Veldhuizen en Ede-Zuid start de gemeente met een klein en slagvaardig team, dat flexibel inspeelt op de vraag en behoeften van de burgers die in de wijk wonen. Huishoudens met verschillende problemen die langdurige en/of intensieve ondersteuning nodig hebben, kunnen een coach inschakelen. Deze coach maakt samen met betrokkene(n) één plan waar van één aanpak wordt uitgegaan.
 
In de afgelopen periode heeft de gemeente met diverse kernpartners gesprekken gevoerd voor het draagvlak en  inzet in het sociaal team. Wethouder Ligtelijn-Bruins gaf in haar voorwoord aan dat zij verheugd is om te zien dat het draagvlak en de bereidheid tot inzet er is. Dit werd ondermeer duidelijk door het groot aantal aanwezige managers en professionals die direct enthousiast aan de slag gingen.  
 
Tijdens de bijeenkomst werden ook de beide projectleiders voor de teams voorgesteld. Beiden hebben al de nodige ervaring met het opzetten en coachen van een sociaal team. Samen met de leden van hun nieuwe team werden werkafspraken gemaakt voor het vervolg. Gesproken werd over de nieuwe werkwijze, maar ook over hoe het team straks zichtbaar moet worden voor de inwoners in de twee Edese wijken en voor de professionals die een rol kunnen gaan spelen in het ondersteunen van deze inwoners. Een muzikaal intermezzo door zanger Bart van Bartolomeus spoorde de sociale teams aan tot actie: hup de wijk in, het gaat om de vraag van de burger!
 
De sociale teams Ede -Zuid en Veldhuizen gaan in mei daadwerkelijk van start.