Uit mijn praktijk


Een jonge en oude tukker met een hart voor het sociaal domein!

Datum: 12-04-2022
En zo reisde in afgelopen week af naar Vriezenveen (of Vjenne) voor een gesprek met de Twentse Jonge Ambtenaar van 2021 Willem-Jan Velderman. Goed te combineren met een bezoek aan mijn ouders die ook in Vriezenveen wonen. Want ik...

Met een open en uitnodigende houding kom je ver…

Datum: 08-03-2022
Drie jaar geleden heb ik voor de gemeente Stichtse Vecht een pilot GGZ in de wijk opgezet die in januari 2019 is gestart. Het doel was zorgen dat mensen met onbegrepen gedrag niet tussen het wal en schip vallen en zo vroeg...

Project afgerond, maar niet de aandacht voor het onderwerp!

Datum: 29-10-2021
Met heel veel plezier heb ik het afgelopen jaar het project versterken lokale teams in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd voor de NOG-gemeenten. In de eerste plaats, omdat dit een onderwerp naar mijn...

Dagvoorzitter bijeenkomst Lokale Educatieve Agenda

Datum: 14-10-2021
Vanmiddag was ik dagvoorzitter bij een bijeenkomst over de Lokale Educatieve Agenda in de Hoeksche Waard. Tot stand gekomen in de samenwerking van onderwijs, kinderopvang, de partners die samenwerken in het jeugdteam en gemeente....

Een workshops gesprekstechnieken die raakt!

Datum: 06-10-2021
Als projectleider versterken lokale teams in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling heb ik voor de gemeenten in Noord Oost Gelderland samen met Babette van Asselt-Tempelman een viertal workshops...

Krachtgezinnen….een oplossing voor uithuisplaatsingen?

Datum: 30-03-2021
Het terugdringen van uithuisplaatsingen staat hoog op de agenda als het gaat om de jeugdhulp. In menig inkooptraject wordt de ambitie naar 0 uithuisplaatsingen opgenomen. Een heel mooi streven. Maar om dit te bereiken, moeten we...

Pilot Jeugdprofessional GGZ en huisartsen; op alle terreinen winst!

Datum: 18-02-2021
Soms staan de goede praktijkvoorbeelden letterlijk voor je neus dat je het niet eens meer opvalt. Een voorbeeld van zo’n praktijkverhaal is de pilot huisartsen in de Hoeksche Waard, waar ik nu een opdracht doe. En dus vind...

Vanuit eigen ervaring een ander de kans bieden; hoe mooi is dat!

Datum: 19-01-2021
Mijn jaarstage heb ik gelopen bij de jeugdreclassering, waar ik heb geleerd om wel de daden van iemand af te keuren, maar niet de persoon zelf.  En ik ben er zelf van overtuigd dat mensen meer kansen verdienen.  Daar al...

SDOA-gemeenten starten project ‘Vroeg erop af’

Datum: 19-11-2020
  Convenant ondertekend met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en waterbedrijf WINTERSWIJK - De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) willen vroegtijdig...

De Carrouselgroep; een aanpak voor plegers van huiselijk geweld die zijn sporen heeft verdiend!

Datum: 29-10-2020
Huiselijk geweld, het is niet echt een onderwerp waar we graag over praten. Ook al weten we dat het vaker gebeurt dan we zouden willen en er niet omheen kunnen. Als er dan al aandacht voor is, gaat het vaak over de slachtoffers....