Uit mijn praktijk


Evaluatie participatieproces VO Vorden

Datum: 28-04-2020
https://www.facebook.com/gemeentebronckhorst/posts/3325338547476325 Deel 1 van mijn opdracht voor de gemeente Bronkhorst afgerond. Zie facebook gemeente Bronkhorst. Evaluatie participatieproces VO Vorden In 2018 en 2019 was...

Eerste bevindingen project Kans Vol Vooruit

Datum: 19-09-2019
In april 2019 zijn we in Papendrecht gestart met een project gericht op jongeren tussen de 16 en 27 jaar die tussen het wal en schip vallen. Inmiddels zitten vier jongeren in traject en worden er 2 trajecten gestart. Wat zijn...

De grens tussen versieren en lastigvallen

Datum: 02-07-2019
Bij mijn eerste baan als projectleider bij een provinciale welzijnsinstelling in Overijssel heb ik in 1996 (ja, 23 jaar geleden al weer) een kleinschalig onderzoek laten doen en op basis daarvan een boekje geschreven met als...

Officiële aftrap programma "Geweld Hoort nergens thuis"

Datum: 17-06-2019
Officiële aftrap van het programma tijdens dag voor Zorg & Veiligheid. Trots dat ik als een van de 28 regionale projectleiders samen met gemeenten, organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen hier een bijdrage...

Geslaagde aanpak verwarde mensen

Datum: 22-02-2019
Leuk om te lezen. Samen met de gemeente en sociaal team als projectleider deze pilot mogen opzetten eind 2017. Inzetten van intensieve en pragmatische begeleiding, waarbij aangesloten wordt bij vraag en behoefte van inwoner. Juist...

Pieter Paans opent nieuwe plek voor Jeugd- en Jongerenwerk

Datum: 09-02-2019
Papendrecht - Op zaterdag 9 februari opende wethouder Pieter Paans de nieuwe locatie van jeugd en jongerenwerk Suppord. Het jeugd- en jongerenwerk was tijdelijk gevestigd aan de PC Hooftlaan, maar heeft nu een nieuwe locatie...

Negen gemeenten stellen wijk-GGD’er aan

Datum: 14-11-2018
Negen gemeenten stellen met subsidie een wijk-GGD’er aan. Dit is een zorgprofessional die lokaal de ‘zorg- en veiligheidsketen’ verbindt om te voorkomen dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen schade...

Gemeente Papendrecht en partners zetten nieuwe stap met Sterk Papendrecht

Datum: 27-03-2018
Als procesbegeleider het traject om te komen tot Sterk Papendrecht mogen begeleiden. Leuk om het op deze manier af te kunnen sluiten en het stokje over te dragen aan de partners om het verder vorm en inhoud te geven. Gemeente en...

Pilot personen met verward gedrag gemeente Hardinxveld-Giessendam

Datum: 27-11-2017
De gemeente Hardinxveld-Giessendam start een pilot om inwoners die verward gedrag vertonen, in hun eigen omgeving te helpen. Dat gebeurt met een regisseur die nu vijf mensen persoonlijk gaat begeleiden. Het gaat om kwetsbare...

Klankbordgroep MAG van start

Datum: 15-03-2017
H'VELD-G'DAM De gemeente Hardinxveld-Giessendam stapt over op de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG). DE MAG vervangt op termijn het huidige subsidiebeleid. De afgelopen tijd is de gemeente op zoek gegaan naar...